0-2

DODİ

MİNİ

3-4

DODİ

KUZU

5-6

DODİ

KULÜP

KIDS

NOOK

(Masal

Akademisi)

/dodiegitimkurumlari

 

      HEDEFLERİMİZ

 

 • Önce iyi , merhametli ve çevresine duyarlı insan yetiştirmek

 

 • Sonra Atatürk sevgisi ve ilkelerine sahip  çıkan çocuklar yetiştirmek

 

 • Anne –Babaların hedefi değil ,yaşamın bir parçası olan çocukları fark ettirmek

 

 • Eğitim ezber değil bir yaşamdır, sürekli etkinlik halinde değil ,kaliteli öğrenmektir.

 

 • Eğitim materyalleri doğal malzemeler olduğunda  çocuklar daha hızlı öğrenmektedir.

 

 • Dijitallik çocukların ,erken çocukluk döneminde onlar için yararlı değil zararlıdır.

 

 • Çocuklar en çok yaptığı hatalardan öğrenir ,o zaman yaparak yaşayarak öğrenelim.

 

 

      DODİMON  VELİLER İÇİN KOYDUĞUMUZ HEDEFLER

 

 • Biz anne- babalığın çocuklarımızla yaşarken ve yol alırken şekil aldığını ve geliştiğini düşünüyoruz.Var olan doğan anne- babalık üzerine ,değişen kuşaklarla ilgili ebeveyn lerimize ,destek oluyoruz !...

 

 • Anne – Baba katılımlı toplantılar yapıp  (5-6 hafta ) interaktif konuşmalarla birlikte neler yapabiliriz  konuşuyoruz.

 

 • Anne-babalıkta öğrenilir , bizleri yetiştiren  ebeveynlerimizle bizim çocuklarımız arasındaki kuşak farkını unutmuyoruz!...

 

 • 0-6 yaşta çocukların kaliteli oyun , oyuncak ve materyalle eğitilmesi konusunda velilerimize rehberlik yapıyoruz !...

 

 • Milenyum çocuklarını en çok (olumsuz anlamda) etkileyen teknolojinin zararlarından korumak için velilerimize liderlik yapıyoruz!...

 

 • Herşeyi olan değil, herşeyin içinde olan ,yaşamımızın parçası olan ve geçirdiğimiz zamanın kalitesinin çocukları nasıl olumlu anlamda büyütüğünü düşündürüyoruz ailelere !...

 

 • Kitlesel toplantılarla, okulöncesi eğitim, kişisel gelişim gibi konularda, uzmanlarla velilerimizi bir araya getiriyoruz.

 

 • Doğan Cüceloğlu, Şermin Yaşar (oyuncu anne) Ayşegül Dede ,Eylem Korkmaz ,Onur Erol ve pek çok uzmanı okullarımızda ağırlıyoruz!...

 

 • Okullarımız ve Eğitim modelimiz ,yaşamın bir parçası olduğu en önemli değerin , aile olduğunu ve aile desteği olmadan hiçbirşeyin çözülmeyeceğini anlatıyoruz!...

 

 • Pek çok kardeş okula, okul danışmanımız ve okul psikiyatrımız Suat YİĞİT ile birlikte, seminerler veriyoruz.Dijital toksidasyon, erken çocukluk dönemi, doğru ebeveyn ile bizim için bilgi paylaştıkça  büyür  ve güzelleşir.

 

 • Çocuklarımızı eğitirken onların dünya olmasına özen gösterirken merhamet , vicdan, duygusal  bağ  kurma , çevreyi anlamayla ilgili pek çok konuda aile katılımları yapılarak bu konuda velilerimizle birlikte yürüyoruz!...

 

 • Okul öncesi ve bir eğitimci olarak en büyük veli hedefim ; Ailelerin çocuklarına gerçekten bakmalarıdır; bundan kastım ; her çocuktan çok üstün performanslar bulmak yerine, çocuklarımızın var olan ve bence bir mucize olan kişisel özelliklerine göre ,dayatmacı değil, destekleyici, test ve ezber değil, gerçek yaşamın kendisi olan eğitim ortamlarında çocukların eğitilmesidir.

 

 • Mutlu olan başarır  ve her çocuk özeldir!.. Ailemizde olan velilerimizle yol arkadaşlığımız, eleştirilsel değil destekleyici ve onarıcıdır!...‘Söz ola bal ile şeker, söz ola ağu ile acı ’

 

 

 

      DODİMON ÇOCUKLAR İÇİN KOYDUĞUMUZ HEDEFLER

 

 • Hedef kelimesi, biraz zorlama bir kelime gibi gelsede , varmak istediğimiz nokta veya çocukları önce okulöncesi, sonra ilköğretim aşamasında, mutlu çevreye duyarlı ve insan olmanın önceliğini bilen bireyler yetiştirmektir;

 

 • Çocuklarımıza eğitim verirken; önce onun bireyselliğini fark edip, her birinin ayrı bir mucize olduğunu unutmayıp tek hedef için değil, onun ruhundaki hedef için eğitim vermektir.

 

 • Yaşlanan dünyamızda, çocuklarımıza önce, doğayı, hayvanları sevmeyi ve onların zarara uğramasını  önlemeyi, sonra üretmenin keyfini, başarmak için, yaptığı en iyi şeyi düzenli, sürekli ve severek yapmasını öğretmektir.

 

 • Toplumun ,yaptığı işi seven, seçtiği mesleğine dört elle sarılan ve geliştiren, bireylerden oluşmasını sağlamaktır.

 

 • Atatürk  ilkelerine saygılı, kültürel değerlerimizi  benimseyen çocuklar yetiştirmektir. Çünkü bizi biz yapan  kendi kültürel yapımızdır.Sürekli birilerini taklit etmektense kendi özümüzü gördüğümüz  bir nesil yetiştirmektir.

 

 • Bir kelebeğin kanat çırpması ile dünyanın bir ucunda, kasırgalar kopar sözü tam bizim eğitim modelimiz için söylenmiştir. Biz o küçük kelebeğiz ve DODİMON kanat çırpmaya  başladı;

 

 • Bir insan değişir dünya değişir. Geleceğin  çocukları DODİMON ’la yetişecektir.

 

 

 

      DODİMON EĞİTİM SEKTÖRÜ İÇİN KOYDUĞUMUZ HEDEFLER

 

 • En büyük eğitim hedefimiz; ülkemin çocuklarının okulöncesinden başlayarak, kaliteli ,gerçek ve bireysel ayrılıkların farkına varıldığı eğitim verilmesidir!...

 

 • Çocuklarımızın geleceğe hazırlandığı, teknolojinin esiri olmadığı eşit koşullarda  ve uygun mekan ve materyalle, bilgi kirliliği yapmadan; geniş zamanlara eğitimi yayarak, sindirerek  mış gibi değilde gerçek yaşamların olduğu eğitimler verilmesini istiyoruz.

 

 • Bu amaçlageliştirdiğimiz; DODİMON eğitim modelini önce Milli Eğitime bağlı Anaokullarında daha  sonra bunu kendine model almak isteyen Özel Anaokullarına yaymak istiyoruz!...

 

 • Yaptığımız eğitim danışmalığı, öğretmen, materyal eğitimi , veli görüşmeleri ve seminerli olarak  üç yıla yayılarak yapılmaktadır.

 

 • Sektörümüzde bir misyon üstlendiğimizi düşünüyor ve bu misyona görede bildiğim , öğrendiğim ve gördüklerimi yeni eğitimci arkadaşlarıma onların talepleri ölçüsünde öğretmek isiyoruz!... en büyük hedef bilgiyi paylaşmak ve pek çok eğitimcinin bundan yararlanmasını sağlamaktır.

 

 • Eğitim ne kadar sade, anlaşılır, hedeflerine yönelik olursa çocuklarımız o kadar çok mutlu, başarılı ve kendi hedefleri olan çocuklar olacaklardır!...

 

 • Dodimon Eğitim modeli ilköğretim   1-4 kadar olan programa uygulanabilir  ve hazırdır, Bu konudaki butik İlköğretimleri DODİMON eğitimi için bekliyoruz!...

 

Copyright © Dodi Eğitim Kurumları 2019